icon Bekijk onze vacatures!

Julianaweg Lochem

Begin 2020 heeft de gemeente Lochem gevraagd een variantenstudie uit te voeren voor de herinrichting van de Julianaweg / Molenpoort. De bestaande situatie moest aangepast worden, een wens was de mogelijkheden te beschouwen om de gracht terug te laten komen.

Met 3D visualisaties hebben we een aantal varianten weergegeven, daarnaast hebben we voor elke variant een SSK-raming opgesteld. Hieruit volgde de voorkeursvariant.

Voor uitvoering van de werkzaamheden hebben we in 2021 de contractdocumenten opgesteld. Voor het civiele werk en de aanplant van groen hebben we separate bestekken gemaakt en aanbesteedt.

Bekijk hier ontwerpvarianten in 3D:


De uitvoering vond plaats in 2022.

 

Uitgevoerde werkzaamheden

-        Ontwerptraject

-        Maken visualisaties en presentaties

-        Maken kostenramingen

-        Verzorgen omgevingsvergunning

-        Maken RAW bestek met tekeningen

-        Verzorgen aanbesteding (gunningcriterium BPKV

Bekijk hier het eindreslutaat ten opzichte van het ontwerp:

Fotogallerij