icon Bekijk onze vacatures!

3D

Modelleren
Technische ontwerpen modelleren we tot een 3D-model. Met het model hebben we een exacte weergave van het project. Met rekenkundige tools halen we informatie uit het model. Dit doen we tijdens het voorbereidingsproces en na realisatie. Voorbeelden van informatie zijn het maken van grondbalansen, rioolontwerpen en afwateringsplannen. Van ondergrondse infra zien we mogelijke knelpunten. Van het bovengrondse simuleren we bijvoorbeeld schaduwwerking en afstroming van hemelwater. Voor uitvoering maken we het 3D-model geschikt voor machinebesturing. Hierdoor vindt zeer nauwkeurig graafwerk plaats.

Visualiseren
Met een fotorealistische visualisatie brengen we de nieuwe omgeving tot leven. ‘Lezen’ van tekeningen is niet meer nodig, “Je ziet gewoon hoe het wordt”. Daarmee creëren we draagvlak of constateren verbeterpunten in het ontwerp. Een conceptueel 2D-ontwerp zetten we in zeer weinig tijd om naar een 3D-model. Dit model plaatsen we in de huidige omgeving. Varianten maken we zeer snel zichtbaar naast het eerste model. Een voorkeursvariant is hierdoor snel gekozen.

Ronald Mengerink

Projectmanager,
Directeur / Eigenaar
r.mengerink@anacon-infra.nl

Roy Nijkamp

3D specialist / werkvoorbereider r.nijkamp@anacon-infra.nl