• Duurzaamheid

icon Bekijk onze vacatures!

Duurzaamheid

Klimaat en duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk om een rol te spelen in de maatschappelijke opgave om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken: het verminderen van de CO2 uitstoot en het realiseren van een circulaire economie. Daarom besteden we binnen onze projecten veel aandacht aan klimaatadaptatie, toekomstbestendigheid, circulariteit en duurzaamheid. Wij maken daarbij o.a. gebruik van NL Terreinlabel en DuSpot.

 

NL Terreinlabel

Is er de vraag om een terrein te ontwikkelen tot een toekomstbestendig en klimaatadaptief terrein? Dan helpen wij daarbij. Wij beoordelen het terrein op Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en klimaatbestendigheid. Ambities rondom verduurzaming maken we inzichtelijk en borgen we. Jouw doelen zijn meetbaar en de vooruitgang is aantoonbaar.
Vergroten van de biodiversiteit, terugbrengen van hittestress of verbeteren van sociale veiligheid? Het zijn vaak ongrijpbare begrippen, wij maken deze begrippen concreet.

 

DuSpot

Oude materialen zijn vaak nog prima her te gebruiken in nieuwe projecten. Maar die materialen komen niet altijd beschikbaar uit het lopende werk. Met DuSpot kunnen we bestaande materialen uit verschillende projecten van overheden, aannemers en ingenieursbureaus hergebruiken in onze nieuwe projecten. Hiermee zetten wij en onze opdrachtgevers een grote stap naar een circulaire toekomst.

Dissl Lalleman - Bot

Specialist klimaat / Werkvoorbereider d.lalleman@anacon-infra.nl