• Ontwerp

  • Ontwerp

  • Ontwerp

  • Ontwerp

  • Ontwerp

icon Bekijk onze vacatures!

Ontwerp

Veel projecten starten met een ontwerpopgaaf. Hierbij adviseren we over de gevolgen van klimaatverandering en maken we toekomstbestendige ontwerpen. Binnenstedelijk betekent dit bijvoorbeeld rekening houden met hitte, droogte, zware buien en afname van biodiversiteit. Wij verwerken deze elementen in een integraal ontwerp.

 

Inrichtingsontwerp

Inrichtingsontwerp

Een ontwerp moet ruimtelijk optimaal in de bestaande omgeving passen. Onze inrichtingsontwerper stelt een landschappelijke visie op. Daarnaast geeft hij advies over kansen en risico’s. Met de uitkomst van de visie stelt hij het inrichtingsontwerp op.
Verkeerskundig ontwerp

Verkeerskundig ontwerp

Het inrichtingsontwerp is de basis voor een maatvast ontwerp. Hierbij adviseren wij verkeerskundige oplossingen. Deze moeten voldoen aan de huidige richtlijnen, daarbij moet het ontwerp uitvoerbaar zijn. Softwarematig simuleren we verkeersbewegingen van voertuigen. Verrassingen van bijvoorbeeld onhaalbare bochten sluiten we hiermee uit.
Rioolontwerp

Rioolontwerp

Klimaatverandering brengt uitdagingen met zich mee die we graag aangaan. Bij droogte willen we water ‘vasthouden’, bij zware buien overlast voorkomen. Hiervoor maken we een waterhuishoudkundig plan met bijhorende berekeningen. Samen met het hoogteplan van het toekomstige maaiveld is dit de basis voor het rioolontwerp van het vuil- en hemelwater.
Groenontwerp

Groenontwerp

Veel stenig gebied zorgt voor warmte in binnenstedelijk gebied. Ook neemt de biodiversiteit af door te weinig variatie in beplanting. In onze toekomstbestendige groenplannen brengen we variatie van groen aan, passend in het ontwerp en de omgeving.

Jeroen Harmsen

Ontwerper openbare ruimte j.harmsen@anacon-infra.nl