• Hoge Weerd fase 3 Epe

icon Bekijk onze vacatures!

Hoge Weerd fase 3 Epe

In 2020 zijn wij betrokken bij project Hogeweerd fase 3. In de wijk Hoge Weerd in Epe waren rioolproblemen, de toestand van de riolering en verhardingen waren de aanleiding voor een herinrichtingsplan. Onderzoek wees uit dat het gehele riool vervangen moest worden. Wat betekent dat de straat volledig opengebroken moet worden. Gemeente Epe heeft dit aangegrepen om de openbare ruimte af te koppelen.

 

Online projectplatform

Bij herinrichting projecten is betrekken en input van de bewoners ontzettend nuttig, zo krijgen we inzicht in de bestaande situatie op verschillende gebieden. Zoals: verkeersintensiteit, parkeerdruk, vitaliteit van bomen, bestaande hoogten en grenzen, bomengesteldheid, kwaliteit van openbare verlichting en de leefomgeving van flora en fauna. Aan de hand van de binnengekomen reacties en het huidige beleid kon een voorlopig ontwerp gemaakt worden.

 

Normaliter worden de ontwerpen dan op een fysieke inloopavond gepresenteerd. Voor dit project lag dat even anders, het Coronavirus maakte een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Zo ontstond een online projectplatform waarin wij alle correspondentie, voorlopige (3D) ontwerpen presenteerde met mogelijkheid voor belanghebbende om een reactie achter te laten.

 

De te realiseren plannen visueel bekijken? 


  
Bekijk het online projectplatform hier: https://hogeweerdfase3.anacon-infra.nl/

 

Uitgevoerde werkzaamheden:
Ontwerp (3D)
Werkvoorbereiding/enigineering
Aanbesteding
Verzorging van dagelijkse uitvoeringsbegeleiding


 

Fotogallerij