• Centrumplan Lochem

icon Bekijk onze vacatures!

Centrumplan Lochem

“Lochem de leukste kleine binnenstad van de Achterhoek” een mooie ambitie van de Gemeente Lochem, waarin wij stapsgewijs mee mogen denken in de realisatie. 

 

Met de markten als bruisend hart en een groene sfeer in de omringende straten is de binnenstad een prettige locatie om te genieten en ontspannen. 


De te realiseren plannen voor het centrum van Lochem zijn opgedeeld in 10 punten. Vanaf het prille begin, rond 2016, zijn wij betrokken geweest om de visie uit te werken van het definitieve ontwerp tot contractdocumenten en ondersteuning in aanleg. Het Graafschapterrein is gereed en momenteel wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Julianaweg en de Molenpoort.


Bekijk hier het ontwerp als basis voor de uitvoering van het inmiddels opgeleverde Graafschapterrein:

Het Graafschapterrein is uitgewerkt tot een klimaatplein. Hierbij waren hergebruik van gebakken klinkers, het behouden van de bestaande bomen en uitwerking van een robuust hemelwaterssysteem waarbij de nieuwe bomen optimaal gebruik kunnen maken van neerslag op het plein, belangrijke peilers. Gedurende het ontwerptraject zijn alle stakeholders actief betrokken. Met deze input hebben wij een definitief en gedragen ontwerp kunnen maken. Inpassen van de bestaande bomen in het nieuwe ontwerp bleek niet mogelijk. Het verplaatsen van de bomen bleek hierin de oplossing.

Momenteel is de herinrichting van de Molenpoort, Julianaweg en Noorderwal in uitvoering.

Het ontwerptraject is doorlopen met direct belanghebbenden. Aanbesteding heeft plaatsgevonden met het gunningcriterium de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs kwaliteit verhouding (BPKV)

De gunningscriteria hadden met name betrekking op het minimaliseren van de overlast voor ondernemers en direct aanwonenden. De werkzaamheden vinden plaats tegen het centrum en met de uitvoeringstermijn na de Covid-19 Pandemie, heeft dit direct invloed op overlast voor ondernemers en het winkelende publiek. De werkzaamheden zijn momenteel volop in uitvoering. Bekijk de plannen hier: 


Uit te voeren werkzaamheden:
Schetsontwerpen (digitaal) uitwerken tot een gedegen ontwerp
Verzorgen burgerparticipatie
Uitwerken 3D-visualisaties
Uitwerken contractdocumenten
Verzorgen van het aanbestedingstraject  

 

Fotogallerij