• World Food Centre Ede

icon Bekijk onze vacatures!

World Food Centre Ede

Nu het voormalig kazerneterrein van Ede niet meer gebruikt wordt door defensie, is het tijd voor nieuwe invulling. Eén van de kazernegebouwen is omgebouwd tot het World Food Centre. Het terrein, van 35 hectare, kent grote hoogteverschillen. Duurzaamheid en klimaatadapatie staan in de ontwikkeling centraal. Hemelwater moet dan ook op een klimaatbestendige manier op het terrein opgevangen en bovengronds geborgen worden.

 

3D model + bui simulatie

Eén van de eisen vanuit de gemeente Ede was om een bui die één keer in de 250 jaar voorkomt bovengronds te kunnen bergen. Bij deze hoeveelheid hemelwater mochten er geen problemen bij woningen ontstaan. Om dit te kunnen testen hebben wij de onder- en bovengrondse infrastructuur in een 3D-model verwerkt. Dit model is door SAWA Wateradvies in het softwarepakket 3Di Water Management verwerkt.

 

Samen met de gemeente Ede en SAWA hebben we met interactieve sessies in beeld gebracht, hoe het hemelwater zich bij extreme buien gedraagt op het model. Na meerdere sessies, aanpassingen en buisimulaties voldoet het ontwerp aan de gestelde eisen.

 

Berekeningen

Naast de input voor de buisimulaties, hebben wij het 3D-model voor meerdere doeleinden gebruikt. Zo konden er verschillende grondbalansen van de bouwvelden worden gemaakt. Om aan deze input te komen, is een vliegtuig over de uit te voeren locatie gevlogen en een scan gemaakt. Deze scan is omgezet naar een 3D-model, de basis van onze nul-meting. Vervolgens hebben we ons nieuwe model over de nul-meting gedrapeerd en kon op de kuub nauwkeurig bepaald worden hoeveel grond en zand er aan- of afgevoerd moest worden.

 

Clashes

Ook de riolering, kabels en leidingen hebben we in 3D verwerkt, hierdoor konden we ondergrondse knelpunten snel signaleren. Deze knelpunten hebben we in het model opgelost, zodat deze bij uitvoering geen probleem opleveren.

 

Met het 3D-model heeft de gemeente een zeer nauwkeurige basis gegeven als uitgangspunt voor de uit te geven bouwvelden. Ontwikkelaars kunnen de aan te sluiten boven- en ondergrondse infractructuur per direct uit het De door ontwikkelaars aan te sluiten boven- en ondergrondse infrastructuur is per direct en zeer nauwkeurig uit het model te halen


Uitgevoerde werkzaamheden:
Gehele plan onder- en bovengronds in 3D
Uitrekenen grondhoeveelheden per bouwveld
Fotogallerij