• NL Terreinlabel

NL Terreinlabel

Is de vraag een terrein te ontwikkelen tot een toekomstbestendig en klimaatadaptief terrein? Dan helpen wij daarbij. Wij beoordelen het terrein op Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en klimaatbestendigheid. Ambities rondom verduurzaming maken we inzichtelijk en borgen we. Jouw doelen zijn meetbaar en de vooruitgang is aantoonbaar.

Vergroten van de biodiversiteit, terugbrengen van hittestress of verbeteren van sociale veiligheid? Het zijn vaak ongrijpbare begrippen, wij maken deze begrippen concreet.

Dissl Lalleman - Bot

Specialist klimaat / Werkvoorbereider d.lalleman@anacon-infra.nl